Report

Site name:
Janez Krstnik
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
920 - 1000
Settlement:
Cerknica
Topographic unit:
Cerknica
Topographic area:
Postojna
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Nasproti vhoda na cerkniško pokopališče, Ravnina, vršaj Cerkniščice, čez cesto ob pokopališču okoli cerkve sv. Janeza Krstnika. Ta še v času franciscejskega katastra ni bila pokopališka cerkev. 2021 so našli okoli 30 grobov zahodno ob pokopališču. Usmerjeni so delno tako kot Sv. janez Krstnik, ki ima kresno-božično smer, delno od te smeri odstopajo proti severu. Cerkev ima romansko jedro in zelo veerjetno starejšo predhodnico..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, naglavni obročki tipa _0808, ni nakita, ki se pojavlja do okoli 910.