Report

Site name:
Sv. Martin
Site features:
church
Time span:
700 - 1000
Settlement:
Laško
Topographic unit:
Laško
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Stopar Ivan Karolinška arhitektura na Slovenskem Razprave Filozofske fakultete Ljubljana 1987 70
Curk Jože O pražupnijah in pražupnijskih cerkvah na Slovenskem Štajerskem. Über Urpfarren und Urpfarrkirchen in der Untersteiermark Časopis za zgodovino in narodopisje let.63, Nova vrsta 28, 1. zv. Maribor 1992 165-166
Krempuš Robert Laško - cerkev sv. Martina Varstvo spomenikov 44 – poročila Ljubljana 2008 127-129