Report

Site name:
breg Lahinje
Site features:
there is no elevation, cemetery
Time span:
500 - 650
Settlement:
Črnomelj
Topographic unit:
Črnomelj
Topographic area:
Črnomelj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Grobovi so vkopani v tlakovano površino, ki je datirana v 6. st., torej ne morejo biti starejši od 6. st. Kljub temu vsebujejo grobne pridatke iz konca 4. in prve polovice 5. st. Očitno gre za zelo konservativne pokope (poudarjanje romanske tradicije?).Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na ozkem ravnem obrežju Lahinje in na pobočjem nad njo, na JV delu meandra pod srednjeveškim mestnim jedrom, Na bregu Lahinje je bilo odkritih 27 skeletnih grobov v treh vrstah.