Report

Site name:
sv. Vid in sv. Martin
Site features:
church, Elevation, Cult place
Settlement:
Spodnje Duplje
Topographic unit:
Naklo
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na mestu sedanje hiše Spodnje Duplje 44, Južno pobočje Udinboršta nad vasjo..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Opuščena je bila 1789, ko je bila nižje v vasi zgrajena nova. Ali je enako stara kot okolni grobovi, bi lahko pokazala samo arheološka izkopavanja.