Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction SW, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, weapons, Costume and jewelry
Time span:
680 - 800
Hamlet:
Alt-Lind
Settlement:
Villach - Beljak
Topographic unit:
Villach - Beljak
Topographic area:
Villach - Beljak
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, obroček pasnega sestava kot se pojavljajo že v poznem 7. st. in ostrogi 8. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: rob dravske terase, sedaj presekan s cesto, 516/1, KG Villach, na robu dravske terase, ki se spušča proti jugozahodu.