Report

Site name:
Gradišče = Ljubična
Site features:
settlement
Settlement:
Zbelovska gora
Topographic unit:
Loče
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Ciglenečki Slavko Zbelovska gora nad Ločami Varstvo spomenikov 17-19/1 Ljubljana 1974 245
Pirkmajer Darja Zbelovska gora Varstvo spomenikov 28 Ljubljana 1986 252
Ciglenečki Slavko Trace di un insediamento tardo (Vi-IX sec.) nei siti della tarda antichita in Slovenia Il territorio tra tardoantico e altomedioevo metodi di indagine e risultati Firenze 1992 T. 2/1-5
Ciglenečki Slavko Pólis Norikón. Poznoantične višinske utrdbe med Celjem in Brežicami Podsreda 1992 81-85
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 168, 294-295, 336-340, 353
Karo Špela Oprema konja v zgodnjem srednjem veku (magistrsko delo) Univ. v Lj., FF, Oddelek za arheologijo Ljubljana 2003 38,42-43,48-50
Udovč Katarina Zgodnjesrednjeveški prstani s čelno razširitvijo v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 37-38
Karo Špela Die Typologie der frühmittelalterlichen Steigbügel aus slowenischen Fundorten Archaeologica Slovaca Monographiae VII Nitra 2004 169-170
Karo Špela, Knific Timotej, Lubšina Tušek Marija Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji. Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44 Zagreb 2011 131-159
Karo Špela Zgodnjekarolinške najdbe s slovenskih najdišč Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 451, 453, 454
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 104-110, 123, 124, 142, 144
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški Sv. Pavel nad Vrtovinom v Vipavski dolini Goriški letnik 37-38 Nova Gorica 2015 151-175