Report

Site name:
Sv. Vid (Ščedne)
Site features:
burials next to / in the church, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction SE, Slope - burial ground, cemetery
Hamlet:
Solkan
Settlement:
Nova Gorica
Topographic unit:
Nova Gorica
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na jugovzhodnem in južnem robu platoja, preden se umetna ravnica prevesi v pobočje oziroma proti poti v Ščedne, Nekoč nizka vzpetina, kjer je stala cerkev sv. Vida. Njene ruševine so bile uničene v času 1. svetovne vojne. Na jugovzhodnem in vzhodnem robu platoja so po prvi svetovni vojni pri rigolanju vinogradov okdkopavali okostne grobove s pridatki..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,