Report

Site name:
Ajdna
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
500 - 680
Settlement:
Potoki
Topographic unit:
Jesenice
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: hrib s prepadnimi stenami na J pobočju Stola, Na zgornji naselbinski terasi je bila izkopana enoladijska cerkev z nartekso, v nje je bilo odkritih tudi 11 grobov..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Najmlajši grob v cerkvi datirata naglavna obročka iz oropanega groba v cerkvi, kjer ravni del locna kaže na obstoj neohranjenih košaric, pri izkopu pa sta bili še ohranjeni cevki, ki sta združevali konca locna. Velike košarice imajo ujani tipa Keszthely in tipa Lauterhofen, ki se začneko konec 7. st. in segajo v 8. st., ko se pojavlja tudi spenjanje s cevko. Grob ne more biti starejši od zadnje četrtine 7. st.