Report

Site name:
gimnazija Vič
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
650 - 1100
Settlement:
Ljubljana
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: -- telovadnica in multimedijska učilnica gimnazije Vič, Plitva ovalna jama, kot skromna sled naselbine na nekdanji njivi ob levem bregu Glinščice..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Ena jama s polnilom, ki obsega usta S1 aki S2 (preveriti na originalu: vsekakor okrašeno s cik-cak pasom), kar bu kazalo na drzudo polovico 7. st., S4, in morda V2 (verjetno pa viuskosredbnjeveški odlomek) in C14 sigma 3 je 1030-1215 (laboratorij 925+-25), pri čemer je jama očitno nastala v 11. st. v njej pa so se nabirale smeti iz okolice in prejšnjih stoletij.