Report

Site name:
Na Špiku
Site features:
Elevation, Single find, Ceramics
Time span:
650 - 1000
Settlement:
Drulovka
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Na rtu nad Savo odkrili dva odlomka zgodnjesrednjeveške lončenine, nad sicer neolitsko naselbino..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, Gre za tip S2 (po Pleterski). Potrebno videti še ali je posoda dodelana na vretenu.