Report

Site name:
Kozjak (Kozjek)
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
350 - 450
Settlement:
Kozje
Topographic unit:
Kozje
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Hrib (625 m) nad Kozjim, Hrib je močno razčlenjen in ne predstavlja zaokroženega utrjenega bivalnega prostora. Na severnem in južnem delu sta dva grebena, med njima je travnik. Na vzhodnem kopastem grebenu se nakazujejo že močno zabrisani ostanki naselbinskih teras. Dohod v naselbino je z lažje dostopne južne strani zapiral 1,8 m globok jarek nekaj metrov pred vhodom v naselbino. Izkopavanj ni bilo, od tod pa izvira nekaj detektorskih najdb..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Nekaj detektorskih najdb kaže na vojaško posadko v drugi pol. 4. in v 1. pol. 5. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija