Report

Site name:
Dobovska cesta
Site features:
flat graveyard
Time span:
900 - 1100
Settlement:
Brežice
Topographic unit:
Brežice
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Med gradbenimi deli na Dobovsai cesti v Brežicah so naleteli na grobišče, ki sodi v čas med 10. in 12. stoletjem. Okostni grobovi v krsath so usmerjeni od Z proti V.