Report

Site name:
Sv. Lovrenc
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Time span:
1150 - 2021
Settlement:
Lovrenc na Dravskem polju
Topographic unit:
Lovrenc na Dravskem polju
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Korni pravokotnik cerkve sv. Lovrenca naj bi po Stoparjevem mnenju sprva predstavljal samostojno stavbo, zgrajeno najpozneje v poznem 12. stoletju. Enoladijske cerkve brez izstopajočega tlorisa so značilne za prostor severno od Alp v času med 7. in 11. stoletjem, od Bodenskega jezera do Koroške..Opis lokacije in najdišča: Na polju na robu naselja Lovrenc na Dravskem polju, ob cesti med Ptujem in Ptujsko goro., 108 k.o. Lovrenc na Dravskem polju, Zidana cerkev