Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1965_z0236
Number:
1
Grave depth from:
0.15 m
Grave depth to:
0.15 m
Grave features:
human, burial (not mound), head circlet, unknown
Body ID:
1965_z0236
Min age:
Max age:
20
Body features:
partially preserved, bones partially rearranged, female
Grave description:
Grob 1965_z0236 (kv. K04) Grobna jama. Okostje je bilo v globini 0,15 m. Zasutje. Ni podatkov. Okostje. Ženska, juvenis (Pogačnik). Lobanja je bila in situ, druge kosti prekopane. Kosti niso ohranjene. Pridatki. Ob glavi na istem mestu dva naglavna obročka (1, 2). (1) Poškodovan bronast naglavni obroček. Locen je razlomljen na dva dela. En konec locna se koničasto zoži, drugi danes manjka (po Valičevem katalogu sta imela konca enojno odebelitev, ki pa ni vidna niti na najstarejši risbi). Mere: š. 30 mm, v. 35 mm, deb. 1,5 mm, t. 0,9 g. Inv. št. GM KFC 393. (2) Odlomek bronastega naglavnega obročka z neohranjenima zaključkoma. Mere: š. 15 mm, v. 20 mm, deb. 1,4 mm, t. 0,8 g. Inv. št. GM KFC 394. Opomba. Stratigrafski odnos do groba 1965_z0235 je nejasen. Bila sta v isti globini, po risbi tesno drug ob drugem, vendar se nista poškodovala. Po dnevniku naj bi bila lobanja na levi nadlaktnici, kar je nedvomno pomota, ker hkrati omenja najdbo naglavnega nakita ob levi nogi. Tudi na risbi je glava ob levi stegnenici okostja v grobu 1965_z0235. Po risbi je prostor groba 1965_z0236 nad okostjem groba 1965_z0255. Komentar. Naglavna obročka (1, 2) sta bila najdena najverjetneje pod glavo, ker ju terenski dnevnik ne omenja. Po spremnem lističu je bil v grobu najden tudi bronast odlomek (3). Terenski dnevnik ga ne omenja, kar pomeni, da je bil najverjetneje najden po odstranitvi kosti. Lahko je del zasutja ali pa starejše plasti, v katero je bil grob vkopan. Predmet iz zasutja. (3) Bronast trakast kos. Zravnan trakast del, ki je bil na konceh odrezan s škarjastim orodjem. Mere: š. 12 mm, v. 20 mm, deb. 2 mm, t. 1 g. Inv. št. GM KFC 395.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja (ur) Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri Župni cerkvi v Kranju v letih 1964-1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970 Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35 Ljubljana 2016 105