Report

Site name:
Pobrežje
Site features:
there is no elevation, settlement
Time span:
642 - 764
Hamlet:
Pobrežje
Settlement:
Maribor
Topographic unit:
Maribor
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na robu ježe ok. 10 m visoke rečne terase nad nekdanjo razvejano struge reke Drave, med vasema Pobrežje in Zrkovci,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb,