Report

Site name:
Site features:
Elevation, fortification / tower
Time span:
1200 - 1630
Settlement:
Goričane
Topographic unit:
Medvode
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, po stari objavi, Glede na pisne vire je grad nastal najkasneje do 1200, v 17. st. je propdael in so 1631 namesto njega začeli graditi sedanji dvorec Goričane..Opis lokacije in najdišča: na hribu Modrejan za škofijskim gradom Goričane, Grad (100 x 20 m) ima dva dela, ki sta ločena z obrambnim jarkom. Vidne so ruševine zidovja.