Report

Site name:
Site features:
Single find
Settlement:
Obergründberg
Topographic unit:
Siernig
Topographic area:
Steyr-Land
Region:
Upper Austria
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Najdišče nedoločljivo.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, predilno vretence, ki naj bi bilo zgodnjesrednjeveško.Natančnost lokacije: najbližje naselje