Report

Site name:
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction SW, Slope - burial ground, there is no elevation, cemetery
Settlement:
Most na Soči
Topographic unit:
Most na Soči
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: JV od prezbiterija cerkve sv. Lucije, Jugovzhodno od prezbiterija SV. Lucije so pri kopanju apnenice za novo šolsko poslopje leta 1887 našli dve človeški okostji. Podatek je vzet iz arhiva (Szombathy, Tagebücher 44, St. Lucia VII (arvih IZA, inv. št. 139; kopija je v mapi najdišča)). Povzema ga KIM 22. Po A. Carliju naj bi bilo eno, ob njem deli ločanih posod.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Dve okostji, ki sta časovno nedločljivi, vendar je še najmanj verjetna pripadnost zgodnjemu srednjemu veku.