Report

Site name:
Baardorf
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction SE, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
680 - 760
Settlement:
Glandorf
Topographic unit:
St. Veit a. d. Glan - Št. Vid
Topographic area:
St. Veit a. d. Glan - Št. Vid
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: gramoznica/peskokop v industrijskem parku Blintendorf, 848, k.o. St. Donat, Stefan Eichert je rekonstruiral mesto najdišča. Danes je tam še vedno dejaven peskokop. Pred tem je bila tam njivska terasa z južnim do jugovzhodnim bregom, ki so ga že odkopali pri kopanju peska. Grobovi so bili najverjetneje v tem bregu..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Od devetih imata dva grobova vsak po en pasni sestav. Prvi spada v prehod iz zgodnjeavarskega v srednjeavarsko obdobje (okoli 680), drugi iz poznoavarskega obdobja 2 v ponoavarsko obdobje 3 (okoli 760).Natančnost lokacije: lokacija v del naselja