Report

Site name:
Site features:
Elevation, Single find, Ceramics
Settlement:
Beli Grič (= Sv. Križ)
Topographic unit:
Mokronog
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , V Dnevniku arheološkega oddelka NM v Ljubljani 16. januarja 1940: Sv. Križ pri Mokronogu, staroslovenska črepinjica (izročil g. Deu, njemu jo je izročil W. Schmid).Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, straoslovenska črepinja po Ložarju, kar je precej neoprijemljivo.Natančnost lokacije: najbližje naselje