Report

Site name:
Kramergarten
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
400 - 1000
Settlement:
Oberlienz
Topographic unit:
Oberlienz
Topographic area:
Lienz
Region:
Tirol
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: med hišama 29 in 30a, KG Oberlienz: 65/6, Ravnina dolinskega dna.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, poznoantična in zgodnjesrednjeveška lončenina.Natančnost lokacije: natančna lokacija