Report

Site name:
Na Hribu = Na škofijah
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction SW, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Tool, Costume and jewelry
Time span:
1100 - 1500
Settlement:
Krkavče
Topographic unit:
Šmarje pri Kopru
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na južnem pobočju Hriba,severozahodno od vasi Krkavče (J od današnjega pokopališča in današnje cerkvice), 838, k.o. Krkavče, V izročilu ohranjeno poimenovanje "pri cerkvi" v vaškem predelu im. Hrib (na st. kartah "Crib", gl. MAPIRE), naj bi imelo po Vinku Šribarju historično podlago v cerkvi sv. Štefana na tem mestu, ki so jo podrli po letu 1700 (Šribar 1967, 365). Šribar je menil, da so pri arheoloških izkopavanjih odkrili zidove prav te cerkve (Šribar 1967), ob katerih so odkrili okostne grobove. V 8 grobovih so bile odkrite železne spone, med temi je bil pri dveh pridan še železen nožič. V enem grobu je bil samo železen nož ( ?? ?? ??.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna,