Report

Site name:
Site features:
Single find, Tool
Settlement:
Radomlje
Topographic unit:
Radomlje
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Z območja Radomelj izvira domnevno zgodnjesrednjeveška železna sekira (Gabrovec 1955, 136-140, TI:7), ki je časovno natančneje neopredeljiva..Natančnost lokacije: najbližje naselje.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Časovno neopredeljivo. Ni nujno zgodnjesrednjeveška!