Report

Site name:
Pristavski grič
Site features:
there is no elevation, communication, Ceramics, Tool
Time span:
676 - 1960
Settlement:
Bled-Grad
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Pot od grajskega griča in poznje Pristave proti Grimščam oziroma proti severu. Debela nasutja peska so na plasti sivorjavega ilovnatega humusa (najverjetneje nastala ob kataklizmi leta 676). Že v tej plasti odlomek zgodnjesrednjeveške lončenine. Pot je bila neprekinjeno v uporabi, dokler je niso po drugi svetovni vojni presekali z izsuševalnim jarkom..Opis lokacije in najdišča: na mestu, kjer je nekoč izsuševalni jarek iz Jezerc presekal pot od Pristave do Grimšč, Cestni nasip danes zaradi izravnave zemljišča in oranja ni več viden, izsuševalni jarek so zasuli. Nekoč je bilo to močvirno zemljišče pred severnim vznožjem Pristavskega griča. Ob izjemnem deževju je bilo lahko pod vodo..Natančnost lokacije: natančna lokacija