Report

Site name:
Georgiberg - Šentjur
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics, Tool, weapons
Time span:
1000 - 1500
Settlement:
Grabelsdorf - Grabalja vas
Topographic unit:
St. Kanzian/Klopeiner See - Škocjan
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Vrh grajskega hriba nad vasema Zgornji in Spodnji Podgrad, Vrh hriba, sledovi okopov in jarka. Po Eichertu naj bi ti bile najdbe iz časa od železne dobe do konca srednjega veka..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Visoko in pozmosrednjeveška lončenina, vendar tudi ustja S3 in S4, ki seveda lahko segajo tudi še v 11. st., hkrati nakazujejo možnost, da grad nastane že vsaj ob koncu 10. st.