Report

Site name:
Rajnčica
Site features:
stray find, stray find
Time span:
500 - 1000
Settlement:
Reka
Topographic unit:
Cerkno
Topographic area:
Tolmin
Region:
Carinthia
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Detektoraš Stanko Makuc je v strmemi dolini Rajnčica, ki se spušča k Idrijci, leta 2002 našel železno kresilo.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Flego Stanko Dve zgodnjesrednjeveški najdbi iz Polic pri Cerknem Idrijski razgledi XLIX, št. 2, 2004 Idrija 2004 96-99