Report

Site name:
Site features:
Elevation, fortification / tower
Settlement:
Pameče
Topographic unit:
Slovenj Gradec
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: , Niti Šmidova, niti Pahičeva izkopavanja niso prinesla nobene drobne najdbe..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: greben severno od Pameč, nad cesto Pameče - kmetija Kragelnik, K.o. Pameče: 923/1 (pomotoma vrisano v 923/4), Oval na grebenu (16,3 x 6,9 m), ki je proti jugu oddeljen z jarkom in nasipom.