Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 60-150 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics, Tool, Costume and jewelry
Time span:
750 - 900
Settlement:
Smokuč
Topographic unit:
Žirovnica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: središče vasi pri betonskem koritu, pod sedanjo cesto in ob njej, Ravnina na desnem bregu vaškega potoka, pod sedanjo cesto..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Na grobišču so grobovi z lončki in z jagodami iz pramenastega stekla, kar pomeni začetek pokopavanja najkasneje v drugi polovici 8. st. Ni pa predmetov, ki se pojavljajo od okoli 910 dalje.