Report

Site name:
Sv. Mihael
Site features:
church
Settlement:
Pilštanj
Topographic unit:
Lesično
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Curk Jože O pražupnijah in pražupnijskih cerkvah na Slovenskem Štajerskem. Über Urpfarren und Urpfarrkirchen in der Untersteiermark Časopis za zgodovino in narodopisje let.63, Nova vrsta 28, 1. zv. Maribor 1992 167-168