Report

Site name:
Gornje njive
Site features:
settlement
Settlement:
Dolga vas
Topographic unit:
Lendava
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
– dejansko je pravilen citat prve objave: Kerman Branko, Srednjeveško obdovje. V: Lib. 35976

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Kerman Branko Srednjeveška lončenina z najdišča Gornje njive 2 pri Lendavi Srednji vek / Mittelalter. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. / Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene Ljubljana 2008 79-88
Šavel Irena Gornje njive pri Dolgi vasi: [obvoznica Lendava] Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 6 Ljubljana 2008 31-36
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19 Ljubljana 2010 110-111, 118-120, 120-139
Branko Kerman Gornje njive pri Dolgi vasi 2 Arheologija na avtocestah Slovenije 36 Ljubljana 2013
Kerman Branko Arheološka slika slovanske poselitve Prekmurja Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 55-68