Report

Site name:
Ajdovski gradec
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
350 - 650
Settlement:
Vranje
Topographic unit:
Zabukovje
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Prva poznoantična faza sodi v drugo pol. 4. in prvo pol. 5. st. V drugi fazi so bile konec 5. st. zgrajene cerkve in večina zidanih stavb..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: 445 m visok hrib se dviga pribl. 100 m nad okolico., Poznoantična naselbina na podolgovatem vrhu Ajdovskega gradca obsega dve cerkvi, vodni zbiralnik in več stanovanjskih stavb. Vhod v naselbino je bil verjetno na zahodnem delu, kjer je izkopan del obzidja in nanj prizidana stavba. Na vzhodnem delu je raziskan stolp.