Report

Site name:
Ajdovski gradec
Site features:
settlement
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Bohinjska Bistrica
Topographic unit:
Bohinjska Bistrica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Schmid Walter (Šmid Valter) Okrog Ajdovskega gradca Jutro, št. 198, 28.8.1936 Ljubljana 1936 3
Izkopana naša davna zgodovina Jutro, št. 200, 30.8.1936 Ljubljana 1936
Valič Andrej Pregled ledin in arheoloških najdišč Bohinjski zbornik Radovljica 1987 38
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 21
Ogrin Marija Ajdovski gradec Projekt Arheološki park Ajdovski gradec 2003 9-11
Rismondo Helena Kranj - arheološko najdišče Kranj Varstvo spomenikov 44 – poročila Ljubljana 2008 114-115