Report

Site name:
sv. Primož
Site features:
church, Elevation, Cult place
Settlement:
Podsabotin (?)
Topographic unit:
Kojsko
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Z obronek hrbta Sabotina, 430 m vzhodno od lovske koče,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: , Trenutno časovno natančneje neopredeljivo. Danes ruševina, še vrisana na franciscejskem katastru.