Report

Site name:
Čepan
Site features:
not christian Cult object, Elevation, Cult place
Time span:
676 - 974
Settlement:
Knežak
Topographic unit:
Knežak
Topographic area:
Postojna
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: vrh Taborskega grebena med Gradiščem in Bezgovico, Vrh med Gradiščem in Bezgovico. Po karti je na tem delu grebena ime Čepan, ki pa se razteza tudi preko Gradišča. Ob skalnem robu, ki teče S - J, in pada proti zahodu, je na vzhodni strani polkrožen suhozid, ki omejuje prostor 114 x 52 m. Prostor je brez najdb, nima obrambnega pomena, ni ograda za živino. Pri sondiranju so po odstranitvi ruševine našli prvo lego originalno položenih kamnov zidu s širino 130 cm in po njihovem odstranjevanju so tik pod njimi našli razpršene drobce oglja..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, naravoslovna, videli material, malo najdb, C14 drobca oglja pod temeljem obodnega zidu (laboratorijski C14: 1205 +- 30 = kalibrirano z IntCal20 sigma 3 = 676- 974.) Datum pomeni terminus post quem za gradnjo zidu. Ker pa je bilo oglje v ruševini zidu zelo podobne starosti [laboratorijski C14: 1195+- 30 = kalibrirano z IntCal20 sigma 3 = 681- 978], je nastanek zidu iskati v tem časovnem razponu. Kako dolgo je bil ograjeni prostor v funkciji, ne vemo. Bližina obeh datacij nakazuje možnost kratkotrajnosti.