Report

Site name:
Panorama
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
69 - 450
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Podolgovat grič nad Ptujem, na obronku Slovenskih goric, usmerjen od severozahoda proti jugovzhodu, z dvema kopastima vrhovoma (južni 267 m n. m., severni 261 m n. m.), Skupaj s Ptujskim gradom, od katerega jo loči sedlo, se dviga nad starim prehodom čez Dravo.,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Rimska naselbina na Panorami je živela še pribl. do sredine 5. st. (v zmanjšanem obsegu).