Report

Site name:
sv. Katarina
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Time span:
1100 - 2021
Settlement:
Srednja vas
Topographic unit:
Šenčur
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: V cerkvi sv. Katarine, Odkrita je bila romanska cerkvica, ki je ležala nad temelji poznorimske vile. Ker je bilo v okolici (predvsem ob zahodni fasadi) najdeno tudi precej zgodnjesrednjeveške keramike, se postavlja vprašanje glede njene datacije, saj bi lahko sodila tudi v predromansko obdobje..Kakovost podatkov in datiranje: pisni vir, ni 1 niti 3, romanika?.Natančnost lokacije: natančna lokacija