Report

Site name:
Sv. Martin
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
920 - 1010
Settlement:
Šmartno
Topographic unit:
Cerklje
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Kot najstarejše imamo lahko naglavne obročke _0808, vendar ni nakita, ki se pojavlja do okoli 910, najmlajša sta naglavna obročka NO1000_0610, ki pridejo v uporabo okoli 950. Obstaja startigrafsko zaporedje vsaj treh grobov, kar bi čas pokopavanja določilo na 60 - 90 let..Opis lokacije in najdišča: ob cerkvi sv. Martina. Koordinate so vzete na V strani cerkve, približno na mestu odkritja grobnice s 15 skeleti., Sondiranja A. Valiča leta 1985 so na vzhodni strani današnje cerkva sv. Martina odkrila kamnito grobnico. Pod njo, v njej in na njej so bili ostanki 15 okostij. Že pred tem so poročali o najdbah človeških okostij v okolici cerkve..Natančnost lokacije: natančna lokacija