Report

Site name:
Ušenišče
Site features:
Elevation, Single find, weapons
Time span:
600 - 1000
Settlement:
Zapodje
Topographic unit:
Kresnice
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Železna puščična ost s krilci.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: novi kamnolom Ušenišče, zahodo od starega v Zapodju, Pri odpiranju kamnoloma Ušenišče v Zapodju so našli železno puščično ost, ki jo je najditelj prinesel pokazat v NMS. Vida Stare daje v VS 11 zanjo analogije (Vesnik vojnog muzeja u Beogradu 11-12, 1966, 65 in T . VIII ; Ze 6-7, 1952-53, 89 S; Jahrbuch des oberosterreichischen Musealvereines 107, 1962, 154, Abb, 6).