Report

Site name:
Branek
Site features:
fortification / tower
Settlement:
Branoslavci
Topographic unit:
Cezanjevci
Topographic area:
Ljutomer
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: , Domnevo, da gre pri lokaciji gradu Branek za ostanke zgodnjesrednjeveške utrdbe je izrekel Kovačič. Po njegovem naj bi topografska lega "imela značaj staroslovanskih gradišč", to datacijo pa naj bi nakazovalo že samo ime (1915, 54 in 81). Vendar pa njegovo domnevo ne potrjujejo nikakršni materialni dokazi..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na izteku grebena Kamenščaka, južno nad vasjo (Branoslavci 20a--23),