Report

Site name:
Puščava
Settlement:
Stari trg
Topographic unit:
Slovenj Gradec
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Artefact ID:
PSG_11
Time span:
1 - 1
Material:
clay
Artefact:
kitchenware
Artefact features:
inconsistent colour outside, inconsistent colour inside, inconsistent fabric, limestone (additive), few additives, unevenly sized additives, pot, shard unsmoothened, rim (and body)
Rim diameter outside:
8.30 cm
Artefact description:
- Odlomka glinenega lončka. Premer ustja pribl. 8,3 cm. Površina svetlorjava in temnorjava, prelom svetlorjav. Pustilo so maloštevilna vendar zelo velika zrna apnenca (debela do 0,6 cm). Površina je gubasta, vidni navpični potegi prstov. V celoti izdelan na mirujoči podlagi. Komentar: odlomka sicer nista sestavljiva, vendar nedvomno pripadata isti posodi. To nakazuje veliko verjetnost, da je bil lonček najden v grobu. Če je ta možnost resnična, potem bi šlo lahko za razbiti lonček iz enega od naslednjih grobov: 33, 71, 76, ki so ostali neinventarizirani.