Report

Site name:
Previs pod Jamarskim vrhom
Site features:
cave, Single find, Ceramics
Time span:
450 - 600
Settlement:
Begunje na Gorenjskem
Topographic unit:
Begunje na Gorenjskem
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Koordinate pobrane po opisu ("v bližini Zijalke pod jamarskim vrhom"), saj jame ni v Katastru jam., V jami so bile ob sondiranju (M. Brodar, I. Turk) odkrite kulturne plasti in poznoantična keramika.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,