Report

Site name:
Lučka jama 2
Site features:
cave, Single find, Ceramics
Time span:
450 - 600
Hamlet:
Stari grad, Pri jamah
Settlement:
Luče
Topographic unit:
Višnja gora
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Ob nepooblaščenih sondiranjih (P. Jamnik) naj bi bila med drugim odkrita tudi poznoantična keramika..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Gradivo ni objavljeno, zato datacija v pozno antiko ni zanesljiva