Report

Site name:
Zgornje polje
Site features:
agricultural settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
550 - 650
Settlement:
Spodnja Senarska
Topographic unit:
Gradišče v Slovenskih goricah
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , 592/1, 592/2, 592/4, 736/8; vse k.o. Spodnja Senarska, Na blagem pobočju ozkega in plitvega dola blizu dna doline reke Pesnice. Ostanki lesenih stavb (večje in manjše jame ter jame za kole)..Vkopana stavba in stavba stojkaste gradnje..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, C14 analiza polnila jame je dala letnice med 550-650. V jamah je sicer tudi nekaj antične lončenine (dve skledi, verjetno 3. ali 4. st.), vendar to po moje ni dovolj, da celo naselbino damo od 300 -600. Predlagam zožitev datacije na 550-650. Z. Modrijan