Report

Site name:
Sv. Radegunda
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
870 - 1000
Settlement:
Breg
Topographic unit:
Žirovnica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ob JZ vogalu cerkve, Ravnina, severovzhodno od vasi. Ni verjetno, da bi šlo sprva za grobišče brez cerkve. En grob so našli pri gradnji strelovoda, drugega pa pri drenaži zidov..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, "ketlaški" obsenčniki v grobu se nedvomno nanašajo na tip _0808 (z odebelitvami na zaključkih), ki so bili v uporabi v času od 870 do 1000.