Report

Site name:
Pod Kotom - cesta
Site features:
settlement
Time span:
600 - 800
Settlement:
Krog
Topographic unit:
Mrska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Tušek Ivan Poznoantična in zgodnjesrednjeveška lončenina z najdišča pod Kotom - cesta. Spätantike und frühmittealterliche Keramik vom Fundort Pod Kotom - cesta Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 36-45
Tušek Ivan Pod Kotom - cesta Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih (Dnevi evropske kulturne deiščine) Ljubljana 2003 208-210
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Tušek Ivan Arheološko najdišče Pod Kotom - cesta in provincialna rimska poselitev v Prekmurju. The Archaeological site Pod Kotom - cesta and the provincial settlement of Prekmurje in the Roman period Zbornik soboškega muzeja 15 Murska Sobota 2010 223-243
Hadler Lea Pod Kotom - cesta. (Diplomsko delo) Ljubljana 2016
Guštin Mitja Raziskovanje preteklosti: zgodnjeslovanski naseljenci ob Muri Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 28-41
Kerman Branko Arheološka slika slovanske poselitve Prekmurja Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 55-68