Report

Site name:
Site features:
church, Cult place
Settlement:
Ponikva
Topographic unit:
Ponikva pri Grobelnem
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Kakovost podatkov in datiranje: pisni vir, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, 1000-1100 so začetki župnije. Manjkajo materialni dokazi..Drugačno najdišče ali najdba: Potencialna zgodnjesrednjeveška cerkev po pisnih virih. Materialni dokazi trenutno manjkajo..Opis lokacije in najdišča: , Župnija sv. Martina na Ponikvi je verjetno nastala v 2. polovici 11. stoletja, vendar ne gre za pražupnijo. Cerkev z značilnim patrocinijem, ki je nastala na kraju z arheološko potrjeno cestno postajo med Emono in Poetoviono, bi lahko bila še starejša, morda še iz Hemine dobe (Höfler 2016, 357).