Report

Site name:
Pri vili rustiki v Radvanju
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
940 - 1040
Settlement:
Maribor
Topographic unit:
Maribor
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Med zgodnejše predmete na grobišču lahko datiramo trakast prstan z nesklenjenimi konci PR0101_0000, ki je bil odkrit v grobu 3 (Šlosar 2009, T.15: 5). Tovrstni prstani so v uporabi do okoli 950. Vendar so v grobu bili odkriti tudi naglavni obročki s kovano S-zanko _0506, ki se pojavijo od okoli 910 dalje. Vendar so zanke že široke in ne spadajo med najstarejše primerke tega tipa, vsekakor pa so še izčasa uporabe prstana. Zanke nimajo žlebov, ki se pojavijo okoli 1050 in so obročki starejši..Opis lokacije in najdišča: , 994/4, k.o. Sp. Radvanje, Okostno grobišče na samem. Na polju med Mariborom in Pohorjem, med Pekrskim in Radvanjskim potokom. Znotraj obodnega zidu rimske vile..Natančnost lokacije: natančna lokacija