Report

Site name:
Sabinijeva ulica (notranje staro obzidje)
Site features:
fortification / tower
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Notranje staro mestno obzidje, domnevno poznoantično ali zgodnjesrednjeveško. Ena od domnev ga postavlja v leto 555..Opis lokacije in najdišča: , Notranje staro mestno obzidje, domnevno poznoantično ali zgodnjesrednjeveško. Ena od domnev ga postavlja v leto 555.