Report

Site name:
Sv. Marjeta
Site features:
there is no elevation, settlement
Time span:
450 - 600
Settlement:
Bohinjska Bela
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: , Pri obnovitvenih delih v cerkvi sv. Marjete so bili pod ostanki gotske faze najdeni zidovi in kulturna plast, ki so datirani v pozno antiko..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Gradivo ni objavljeno, zato je datacija okvirna