Report

Site name:
Site features:
stray find
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Šmarjeta
Topographic unit:
Šmarjeta
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kastelic Jože Najdbe zgodnjega srednjega veka v Gojačah pri Gorici Zgodovinski časopis 6-7 (1952-53) Ljubljana 1953 102-103
Kastelic Jože Slovanska nekropola na Bledu Dela 1. razreda SAZU 13 Ljubljana 1960 15-16
Knez Tone Staroslovanske najdbe na Dolenjskem in v Beli krajini. Frühslawische Funde aus Dolenjsko (Unterkrain) und Bela krajina (Weisskrain) Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 389-390